Onvolwasse Vorms Van Liefde

  1. Klouerige Liefde

“Ek sal enigiets vir jou doen, wees net lief vir my.”  Dit is gewoonlik iemand met lae selfvertroue wat ‘n maat soek omdat die persoon op sy eie nooit waardevol genoeg voel nie.  Hulle soek dus eintlik ‘n perfekte ‘ouer’ wat geїdealiseer kan word en vind gewoonlik iemand wat graag geïdealiseer wil wees as ‘n lewensmaat.

  1. Sadistiese Liefde

Die persoon voel eintlik swak en onseker, maar kompenseer deur ‘n maat te soek wat hy kan verkleinier.  Hy doen aan die maat wat hy voel vroeër jare aan hom gedoen en kies gewoonlik ‘n masochis (iemand wat bewustelik of onbewustelik gestraf wil word).  Die masochis is met die aanvang van die verhouding klouerig maar voel later skuldig daaroor en soek dan straf deur te onttrek.  Die sadistiese een ervaar woede omdat hy verkleineer is in die proses en soek dan wraak.

  1. Reddende Liefde

Die Redder wil ‘n ongelukkige een red uit ‘n slegte situasie en haar sterker maak.  Dit lei tot sy gevoel van oorwinning en die ander een se gevoel van beskerming.  Dit verander egter omdat die redder skuldig voel aangesien hy eintlik iemand afgevat of weggevat het van iemand anders (hetsy ‘n gesin of ‘n vorige liefde).  Die redder word dan emosioneel koud.  Die een wat gered is voel dan nie meer regtig gered nie en weer eens ongeliefd soos voor die verhouding.  Beide voel dan ingedoen.

  1. Kompulsiewe Liefde

Daar is baie selftwyfel teenwoordig en die doel van kompulsiewe liefde is om angs te onderdruk.  Deur gedurig jou liefde op elke denkbare manier te verklaar en ook enige haat en ongelukkigheid te ontken, probeer jy jou selfbeeld versterk.  En jy kry konstant aandag.  Die maat is gewoonlik baie behoeftig aan die aandag en kompulsiewe liefde word dan soos ‘n verslawing.  Ongelukkig kry die maat net korttermyn vreugde en dus verwens sy hom later omdat niks langdurig is nie.  Die maat word hartseer en die kompulsiewe persoon word woedend.  Beide word uiteindelik dan depressief omdat hulle van mekaar onttrek.

  1. Onbereikbare Liefde

Hy soek eintlik die perfekte ouer, maar dit sal skuldgevoelings bring.  Dus soek hy dan eerder die perfekte maat, iets wat eintlik onbereikbaar is.  As die maat terugreageer, dan voel dit eintlik soos ‘n intieme verhouding met ‘n ouerfiguur en nie aanvaarbaar nie.  Baie rasionalisasies en redes word gevind sodat seks nie plaasvind nie.

  1. Selibaat Liefde

Die maat is amper soos ‘n ouer so al is daar sterk drange, word dit eerder nie eroties uitgeleef nie om skuldgevoelens te vermy.  Soms gaan dit oor tot ‘n huwelik, maar dan is die een persoon soos ‘n ouer in die huis en word dikwels impotent.

  1. Kritiese Liefde

Die kritiese een sien ‘n kwaliteit in die maat raak wat hy in homself nie kan hanteer nie.  Daar is dus ‘n oormatige gebruik van projeksie.  Die maat het gewoonlik baie skuldgevoelens en het ‘n behoefte om gestraf te word vir oortredings.  Hierie rolle ruil gedurig om.  Beide het ‘n swak selfbeeld en kry korttermyn bevrediging as hulle die maat kan afkraak, want dan lyk hulle self beter in vergelyking met die ander.

  1. Liefde vir ‘n Maat se Ouers

Jy is meer aangetrokke tot een of twee van die maats se ouers en jy wil ‘n wonderlike seun of dogter vir die ouer(s) wees.  Die maat voel gewoonlik dan afgeskeep en onbewustelik identifiseer hulle met die persoon se wens om ‘n nuwe / ander / beter familie te hê.

  1. Wraaksugtige Liefde

Jy voel soos ‘n swartskaap in jou eie gesin en soek wraak.  Dan kies jy ‘n maat wat ongemak by jou ouers of sibbe sal veroorsaak sodat jy hulled us straf met jou keuse.

Bron: Strean, Herbert S: Resolving Marital Conflicts: A Psychodynamic Perspective (Y-Leaf Series on Personality Processes, ISBN:0-471-82504-2)

About thatpsychologist

Clinical Psychologist in private practice in George and Mossel-Bay Kliniese Sielkundige in privaat praktyk op George en Mosselbaai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: