Tydlynterapie

Tydlynterapie is ‘n baie kragtige, oplossing-gebaseerde, korttermyntegniek met ‘n onbeperkte aantal aanwendingsmoontlikhede. Dit maak gebruik van die brein se manier om tyd (en alles wat in tyd gebeur) te stoor. Deur die manier hoe iets gestoor is te verander, kan insidente uit die verlede anders ervaar word as wat tans die geval is. Die negatiewe konnotasies aan slegte insidente word dan verander na neutrale of positiewe assosiasies. Die insigte en lesse geleer word meer op die voorgrond geplaas, eerder as die angs, skuld ensovoorts. Selfs vrese of angs rakende toekomstige situasies kan op ‘n soortgelyke manier hanteer word.


Traumabelewenisse, ontoepaslike skuld en skaamte, angs en vrese is veral geskik om hierdeur aangespreek te word. In sommige gevalle is dit selfs moontlik om in enkele minute ontslae te raak van groot ongemak (soos byvoorbeeld ‘n gemolesteerde se ontoepaslike skuldbelewings).

Die grootste voordeel van Tydlynterapie is dat dit op die proses van terapie fokus en nie soseeretc op die inhoud van die insidente nie. Pasiënte/kliënte hoef dus nie tydens terapie die inhoud en die details van die trauma aan die terapeut deur te gee en sodoende gehertraumatiseer te word nie.

Elke mens het ‘n tydlyn maar elkeen van ons se tydlyne is absoluut uniek. Tydlyne verskil in terme van rigting, vorm, kleur, dikte, tekstuur en ‘n magdom ander veranderlikes.

Columns: 1

Oefening: Lees eers deur en koekeloer maar by tye die instruksies.
Maak jouself gemáklik en sluit jou oë terwyl jy rústig asemhaa

Dink aan die verlede en wys met jou vinger in die rigting van die verlede;
Dit is dalk agter jou of links van jou of iewers anders;
Dink nou aan jou toekoms en wys met jou vinger in die rigting van die toekoms;

Verbeel-verbeel jy sweef uit jou lyf na die plafon toe sodat jy kan afkyk na jou lyf; jy sal sien dat die punte wat jy aangedui het as die toekoms en die verlede op ‘n manier aan mekaar verbind is, met ‘n lyn of ‘n boog of ‘n kurwe;

Let nou op al die detail van hierdie lyn, byvoorbeeld of die punte op spesifieke plekke begin en of dit net so uit die oneindigheid aankom; of die lyn langs die lyf of deur die lyf loop; is dit reguit of is daar buigings, verskil die kleur in die toekoms van die kleur in die verlede; wat is die dikte, tekstuur, helling, ensovoorts;

Hierdie is jou unieke tydlyn en waar die lyn by die lyf is, is die NOU gesetel;

Wanneer jy jou klaar verkyk het aan jou lyn, kan jy as’t ware terugsweef in jou lyf en stadig jou oë in die hier en nou oopmaak.

Om meer van Tydlyne te wete te kom of Tydlynterapie self te deurloop, skakel Tjaart van der Walt se kantoor (sien Kontak Besonderhede).

About thatpsychologist

Clinical Psychologist in private practice in George and Mossel-Bay Kliniese Sielkundige in privaat praktyk op George en Mosselbaai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: