Hoe Maak ek as Volwassene Indien my Ouers Tans aan Iets Verslaaf is?

As jy nie self hulp, kennis en ondersteuning ontvang nie, gaan jy net dieper wegsink in ‘n put van moedelose hulpeloosheid want al die pogings om te help het waarskynlik net die probleem vererger.  Eers wanneer jy jou eie gevoelens en motiewe verstaan kan jy begin om jou verslawing aan jou ouer te verminder.  Sodoende sal jy kan kies om anders te reageer in dieselfde probleemsituasies.

Begin deur soveel as moontlik uit te vind oor die substans, die misbruik daarvan asook die verslawing daaraan.  Sodoende kan jy die probleme rondom verslawing asook jou gevoelens daaroor beter hanteer.  Vervolgens kan jy met jou ouer begin gesels oor die veranderinge in gedrag as gevolg van die substansgebruik.  Alhoewel jy ferm moet wees is dit belangrik om respekvol te bly.  Jou ouer gaan die fokus skuif na redes vir die gedrag (daar’s altyd redes!).  Bly egter fokus op die probleemgedrag.  Wees spesifiek oor presies waar die gedrag met sy/haar lewe inmeng.  Gee ook hoop deur te noem dat verslawings behandelbaar is en bied ondersteuning aan.

As dit nie werk nie, kan ‘n professionele intervensie oorweeg word.  Vriende, familie, werkgewers ens. spreek saam ‘n professionele persoon en bespreek die probleem.  Die datum, tyd en gekontroleerde plek word vasgestel vir die intervensie.  Voor hierdie datum noem elkeen aan die persoon dat hulle ‘n professionele persoon spreek oor sy/haar probleem.  Die persoon weet dus dat die belangrikste mense in sy/haar lewe besorg is en die intervensie kom dan nie as ‘n groot skok nie.  Tydens die intervensie sê elkeen in sy eie woorde wat die effek van die die persoon se gedrag is.  Die funksie van die intervensie is slegs om die persoon sover te kry om vir ‘n behandelingsprogram te gaan.  Daar is egter ‘n paar vereistes waaraan sulke intervensies moet voldoen en dit dra ook risiko’s.  Daardie besonderhede kan vooraf met die professionele persoon bespreek word.

WAT KAN EK TE WAGTE WEES OP MY PAD VAN HEELWORD EN GENESING ?

Die deurwerk van die impak van jou ouers se gedrag tydens jou kinderjare (of tans) is ‘n rouproses, juis omdat dit jóú ook affekteer het.  Van ontkenning beweeg jy deur aggressie (teenoor hulle, jouself, God, ens.) onderhandeling en depressie (oor als wat in die proses verlore geraak het) tot by aanvaarding en vergifnis.  Moenie skrik of moed verloor wanneer jy op hierdie wipplank van emosies is nie.  Gevoelens wat kan wissel van die vreugde wanneer verhoudings vlot verloop tot die diepste seer wanneer terugvalle na ou gedrag voorkom.  Almal gaan hierdeur juis omdat dit normale reaksies vir ‘n abnormale situasie is.

About thatpsychologist

Clinical Psychologist in private practice in George and Mossel-Bay Kliniese Sielkundige in privaat praktyk op George en Mosselbaai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: