Evaluasies

1. Neuro-Psigologies

Dit word tipies uitgevoer om die impak te bepaal van ‘n brein verwante insident.  Voorbeelde sluit in kankers, hoofbeserings en kardio-vaskulêre insidente.  Terugvoer word gegee oor mentale status, aandag, persoonlikheid, konsentrasie, oriëntasie, geheue, verbale-, konstruksie-, perseptuele-, konseptuele- en ander hoër-orde funksies.

2. Persoonlikheid

Persoonlikheidsprofiele word dikwels verlang in beheer en/of toesig situasies, vir persoonlike groei, indiensneming en ander verwante aspekte.

3. Medies-Geregtelik

Hierdie evaluasies fokus op aspekte wat verband hou met die vermoë om te kan getuig, die impak van trauma, die vermoë om mens se eie sake te hanteer, beheer- en-toesigsake, ensovoorts.

4. Intelligensie

Intelligensietoetse evalueer die persoon se intellektuele vermoëns en help met werk- of skoolplasing en die toets van vermoëns wat bepalend is in die vermoë om te getuig in die hof ensomeer.

About thatpsychologist

Clinical Psychologist in private practice in George and Mossel-Bay Kliniese Sielkundige in privaat praktyk op George en Mosselbaai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: